پرتقال

شرکت بازرگانی دینا آگرو با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در بسته بندی که باعث حفظ تازه گی و مرغوبیت محصول تا مقصد نهایی میگردد، اقدام به صادرات با کیفیت ترین میوه های مرغوب کشور ایران به بازارهای صادراتی بین المللی معتبر مانند کشورهای حوزه خلیج فارس و هندوستان می نماید.