آوکادو

شرکت بازرگانی دینا آگرو با بهره گیری از امکانات فنی و لجستیکی اقدام به واردات میوه آووکادو به منظور دسترسی مصرف کنندگان به میوه سالم و ارگانیک می نماید.