انبه

شرکت بازرگانی دینا آگرو با بهره گیری از امکانات فنی و لجستیکی اقدام به واردات انبه از پاکستان و هندوستان به منظور دسترسی مصرف کنندگان به میوه سالم و ارگانیک می نماید. مرغوبترین انبه از گونه های با کیفیت محصول کشور پاکستان و هندوستان در کارتن های 10 و 8 کیلویی وارد و عرضه می شود.